Mobirise Web Page Generator

Processledning med Nimbus

Styr allt processarbete i en enda helhetslösning

TIBCO Nimbus är redo att hjälpa hela företaget lyckas med hela processarbetet - genom en enda mjukvara som ni når via webbläsaren:

  • Samarbeta kring att rita och förbättra affärsprocesser i ett enkelt ritverktyg.
  • Nå ut till slutanvändarna med godkända processer och styrande dokument, som är relevanta för just deras roller.
  • Hantera compliance och revisioner genom inbyggda funktioner - även i högt reglerade verksamheter.
  • Håll ledningen uppdaterad och engagerad genom överskådlighet, rapporter och redovisning av processernas värde i realtid.

Medarbetarna hittar ständigt processerna online med alla relevanta bilagor. Processerna beskrivs i processpråket UPN som är enkelt att kartlägga med för processgruppen; lätt att förstå och agera på för alla medarbetare.

Varför Nimbus för processtyrning och processförbättring?


TIBCO Nimbus (tidigare Nimbus Control) är en mjukvara som vi distribuerar som Premium Re-seller i de nordiska och baltiska länderna. Produkten har fokus på företaget, användarvänligheten och på att hjälpa varje medarbetare förstå sin roll; så att de kan skapa succé för sig själva och verksamheten.

Enkel kartläggningmetod: Nimbus använder ett mycket avskalat och intiuivt processpråk (UPN, Universal Process Notation) för att göra processerna så enkla som möjligt att kartlägga och förstå. Endast en typ av boxar används och universellt förekommande symboler för bilagor and andra länkar.

Användarvänlig webbportal: Som distribueringsmetod använder Nimbus en modern webbportal, så att processerna och deras relevanta bilagor (dokument och annan information) alltid finns tillgängliga online. I webbportalen finns det flera sätt att samarbeta kring processerna. Användare kan även ge feedback på processer och höja förbättringsförslag. Det går att ställa in funktioner som ökar användandet, såsom smarta landningssidor för vissa användargrupper, meddelanden vid bestämda händelser och tidpunkter, schemalagda interna audits, integrering av certifikat (ISO, etc.), Storyboards som är förenklade presentationer av processerna, med mera.

Redigera och förbättra processerna online: Processförfattare kan redigera processerna online i sin webbläsare, utan att förbättringsarbetet påverkar de redan publicerade processerna. När ändringarna blivit godkända kan en ny version publiceras. Med hjälp av ett fullfjädrat rapportsystem går det enkelt att kartlägga användandet och se var man ska lägga fokus för att öka det.
Rita eleganta processer

+ Enkel ritmetod
+ Koordinerad och driven kartläggning
+ Dokumentera direkt i Workshops
+ Arbeta online, direkt i webbläsaren

Slutanvändarna får enkelt tillgång till processer som är:

+ Enkla att förstå
+ Rollbaserade
+ Både funktionella och End-To-End-processer
+ Presenterade i en individualiserad portal med sociala funktioner

Business Process Management structure with UPN
"Process Excellence" uppnås genom utmärkt samarbete:

+ Samarbeta i utkast, utan att störa varandra
+ Arbetsflöden, feedback och förändringsförslag
+ Scenarior för "What if"-ändringar

Andra funktioner:

+ Versionshantering
+ Inbyggt dokumentregister
+ Integrerar enkelt med extern dokumenthantering och andra system
+ Länkar till dokument, transaktionssystem eller enkla webblänkar (URL)
+ Compliance (GRC, ISO, revisioner)

Vad är viktigt med ett system för processtyrning?

Business Process Management (BPM), på svenska Processledning eller Processtyrning, handlar om att:

  1. Förstå och dokumentera företagets processer på ett strukturerat sätt, i ett format som alla medarbetare förstår. Processerna ska göra det enkelt för företagets medarbetare att förstå och nå framgång i sina roller; med de uppgifter och ansvar som ingår i deras arbete.
  2. Distribuera processerna så att de enkelt är tillgängliga för medarbetarna i det vardagliga arbetet. Processerna ska ses över ofta och införlivas i arbetet; så att de hjälper varje medarbetare agera korrekt utifrån arbetets syfte, samt ökar samarbetet kring processerna.
  3. Engagera och inspirera till att kontinuerligt förbättra processerna, så att arbetet kan utföras ännu bättre och så att de dokumenterade processerna stämmer överens med arbetets verklighet. Härtill hör integration med företagsdata från andra system, så att man i realtid kan se processernas värde.

Whitepaper:
Universal Process Notation

En enkel lösning på komplexa processdiagram

UPN: nem dokumentering af forretningsprocesser

Prova en Light-version:
TIBCO Nimbus Maps

Kontakta oss så återkommer vi angående webbmöte eller hjälper dig starta med en kostnadsfri demolösning.