https://mobirise.com/

Månadsavslut med M-Files

Månadsavslut hanterar du bäst med vår M-Files Månadsavslutslösning.

Månadsavslut och årsbokslut genomförs ofta under hög tidspress.

Om man ansvarar för flera organisationer och dessa ligger i olika länder ökar komplexiteten. Avstämmningar ska typiskt ske i en bestämd följd och tidsplanen är därför väldigt viktig. Alla medarbetare kan inte hantera alla uppgifter då de flesta är specialiserade inom bestämda områden.

Det är mycket viktigt att ha en överblig över vilka uppgifter som är igång och vilka som är fullbordade. Samarbetet mellan medarbetare bör vara så bra som möjligt, så att de kan få överblick över sina egna uppgifter och hur de hänger samman i takt med att arbetet går fortgår. I toppskiktet är det viktigt att ekonomichefen eller ekonomidirektören har en god och uppdaterad överblick för månadsavslutsprojektet. De absolut mesta arbetet genomförs i Word och Excel.

Månadsavslut hanterar du därför bäst med vår M-Files Månadsavslutslösning.

Funktioner:

 • Starta Månadsavslutsprojektet
 • Skapa uppgifter (utifrån mallar)
 • Allokera uppgifterna till medarbetare baserat på deras färdigheter
 • Definiera en konkret tidsplan för uppgifterna
 • Generera månadens dokument (till Word och Excel, m.m.) baserat på mallar eller tidigare perioder
 • Styr upp fullbordandet av dokumenten
 • Styr upp genomförandet av uppgifterna i förhållande till tidsplanen
 • Skapa överblick över fullbordandet av månadsavslutet


Vigtig M-Files-funktionalitet:

 • Checka in/ut dokument för att förhindra fel och dubbelarbete
 • Full Versionsstyrning för att kunna gå tillbaka till tidigare versioner
 • Arbetsflöden för att styra processen
 • Metadata gör att man kan hitta dokument efter land, område, företag, status, med mera.
 • Snabb sökning efter metadata eller filinnehåll
 • Varje medarbetare kan ha sina egna Vyer, som kan anpasses för just deras behov
 • Förenklat samarbete mellan medarbetarna
 • Integration med Office (Word, Excel, Outlook etc.)

Lär dig mer:

Steen Madsen, CEO

Mobile: +45 2141 6100
Email: [email protected]

M-Files Gold Partner i Danmark
Vi är Nordisk Guldpartner med M-Files. Lär dig mer om M-Files: