Mobirise

Lösningar

Vi hjälper våra kunder med att använda mjukvarulösningar för att stötta deras verksamhet inom ett flertal processområden.

 • Ärendehanteringssystem
 • Kvalitetsstyrning (QMS) och Compliance (ISO, etc.)
 • Kundhanteringssystem (CRM)
 • Projektstyrning
 • Kontrakthantering
 • HR
 • Månadsavslut och bokföring
 • Levarantörsfakturor
 • Skanning av fysiska dokument
 • Intranät
 • Extranät