mobirise.com

Solution Management  IT for People

Framgångsfulla medarbetare är en bra affär! Våra lösningar gör det enkelt för alla medarbetare att förstå och lyckas i sina roller; hitta, spara och dela dokument och informationsamarbeta med sina kollegor.

Vi levererar mjukvara som är enkel att använda

Våra enkla lösningar är baserade på mjukvara från våra partners: M-Files (dokumenthantering och informationsstyrning), TIBCO Nimbus (dokumentation och förbättring av processer, online) samt Intrexx (lättkodade lösningar för portaler och automatisering av arbetsflöden)Vi är baserade i Köpenhamn och Malmö, och arbetar i hela Norden som certificerede partners med våra leverantörer. Vi har stor erfarenhet av att hjälpa stora, medelstora och små verksamheter.

Dokumenthantering och Informationsstyrning 

Skapa, hitta och använd alla era dokument snabbare och lättare med M-Files

Solution Management är Nordisk partner med M-Files, som är ett välkänt system för dokumenthantering. M-Files förenklar alla aspekter av informationshantering inom företaget: skapa och redigera filer och data, hitta och sök samt dela säkert inom och utom organisationen.

+ Lätt att använda, med blixtsnabb sökning!
+ Full funktionalitet och lättkonfigurerade arbetsflöden
+ Metadatabaserat: slipp dubletter!
+ Färdiga lösningar finns!

Processtyrning och förbättringar

Se till att alla i företaget förstår sina roller och uppgifter med TIBCO Nimbus

Som Premium Resellers av TIBCO Nimbus hjälper vi organisationer dokumentera sina processer och försäkrar att medarbetarna förstår sina roller och uppgifter. Dokumentationen finns ständigt online med processbeskrivningar och bilagor som förenklar arbetet.

+ Snabb processdokumentation i webbläsaren
+ Personlig portal med rollspecifika processer och dokument
+ Kvalitetssystem för arbete enligt ISO och dylika certifikat
+ Rollbaserade processer och enkelt processpråk

Mjukvaror som är erkända av Gartner och Forrester 

Vi tycker det är viktigt för våra kunders skull att vi arbetar med mjukvaror som har gott rykte och resultat som talar för sig själva. Därför är alla mjukvaror vi säljer är erkända av ledande analysfirmor som Gartner och Forrester. Vi prioriterar visionär mjukvara med stark funktionalitet och enkel implementering i stor och liten skala.

Kvalitetsförbättring

Vi har unik erfarenhet av att implementera lösningar inom kvalitet och compliance. Vi har hjälpt verksamheter och globala kedjor att dokumentera visuella processer för att underlätta certifiering och kontinuerliga förbättringar enligt ISO och andra standarder. Med samma expertis har vi implementerat dokumenthanteringssystem i sammanhang med dessa processer. Till dessa lösningar har vi utvecklat hjälpsamma arbetsflöden och portaler som förenklar samarbetet kring uppgifter i kvalitetssystemen såsom Händelser, Avvikelser (CAPA), förbättringsförslag osv.

Lösningar för olika utmaningar

Vi hjälper våra kunder använda och skräddarsy mjukvarulösningar till att understötta just deras behov och utmaningar, inom flera olika områden:

 • Ärendehanteringssystem
 • Kvalitetsstyrning (QMS) och Compliance (ISO, etc.)
 • Kundhanteringssystem (CRM)
 • Projektstyrning
 • Kontrakthantering
 • HR
 • Månadsavslut och bokföring
 • Levarantörsfakturor
 • Skanning av fysiska dokument
 • Intranät
 • Extranät

Kontakta oss så återkommer vi angående webbmöte eller hjälper dig starta med en kostnadsfri demolösning.