Får företagen något ekonomiskt ut av att vara certifierade enligt ISO?

I denna blog beskriver Janne Eriksson från Solution Management en av anledningarna till att företag inte lyckas skapa värde i sina Business Process Management (BPM) projekt.  Toppnivån i ett kvalitetssystem bör anpassas till det som slutanvändarna är vana att se hemma från t ex sin iPhone. Ledningssystem eller som vissa säger kvalitetsledningssystem borde lämna sin tråkiga grafiska profil och istället använda moderna ikoner.