Vad är en verksamhetsportal?

En verksamhetsportal är en responsiv site för stationära och mobila enheter som samlar information och funktioner från flera system (till exempel dokumenthantering, processledning, CRM, QMS, SAP, etc.) i ett och samma användarvänligt gränssnitt. Den mest relevanta informationen publiceras på användarnas hemsidor baserat på deras roller. På så sätt är upplevelsen skräddarsydd efter varje användares behov. Gränssnittet tillåter både läsning och interaktion: exempelvis uppladdning och redigering av filer med metadata eller genomföra handlingar i olika system genom portalen.

Vad är Intrexx?

intrexx
Intrexx 7 är den senaste utgåvan av en platform för verksamhetsportaler. Intrexx är skapad för att vara enkel att implementera men ge överlägsna integrationsmöjligheter. I Intrexx kan du enkelt designa intranätsidor och skapa applikationer för presentation, sammankoppling och styrning av ditt företags data på obegränsade sätt.

Vad gör Intrexx?

Intrexx tillåter dig att snabbt skapa en kraftfull verksamhetsportal som accelererar ditt företag. Flexibiliteten hos Intrexx ger oändliga möjligheter; integrera data från i princip vilken källa som helst och skapa appar som presenterar, styr och använder datan direkt i portalen. Med lite jobb i det användarvänliga designverktyget kan du ge din data funktioner som annars bara “skräddarsydda” intranät och mobilappar tillåter. Denna flexibilitet kan ge en enkelt ihoppsatt Intrexx-lösning längre livslängd än skräddarsydda portaler, som oftast kräver mer kunnande och jobb för att uppdatera med nya funktioner och datakällor. Med Intrexx Share får portalen som tillägg en kraftfull, social platform som stärker samarbetet kring företagets data.

Personlig portal

Hela upplevelsen beror på vem användaren är:

Få det innehåll och kunskapen du behöver
Se och styr dina relevanta dokument, kunder, etc.
Responsiv design ger mobila enheter samma möjligheter

Intrexx Share

Lägg till ett kraftfullt socialt nätverk till portalen:

Samarbeta mellan olika avdelningar
Nå fram till personer och experter inom företaget
Inget skräp, bara relevant information i din feed
Hela företagets kunskap – sökbar!

Easy implementation

Creating in Intrexx is easy, once you get the hang of it:
Att designa i Intrexx är enkelt:

Designverktyg med Drag-&-Drop-funktion
Integrera vilken data du vill som en app
Inbyggd butik med färdiggjorda applikationer och templates

Andra funktioner

Intrexx är mycket mångsidig:

Integrera all möjlig data och skapa kopplingar mellan dem
Automatisera processer
Administrera användare och rättigheter i portalen

 

Resurser

Läs mer om mjukvaran:

M-FIles Brochure (PDF)
M-FIles Technical Datasheet (PDF)
Why M-FIles gets a 10 out of 10 – TopTenREVIEWS (PDF)
 

Intresserad? Varför inte registrera dig för ett GRATIS webbmöte?


Visst, varför inte?!