Vad är Buiness Intelligence?

Business Intelligence (BI) är en uppsättning teorier, metoder, arkitekturer och tekniker som omvandlar rådata till meningsfull och användbar information för affärsändamål. BI kan hantera enorma mängder ostrukturerad data för att identifiera och skapa nya möjligheter för verksamheter. BI gör, enkelt uttryckt, omfattande datatolkning enkelt. Att använda sig av BI för att se nya möjligheter och genomföra en effektiv strategi kan ge en konkurrenskraftig marknadsfördel och långsiktig stabilitet.

Vad är TIBCO Spotfire?

TIBCO spotfire business intelligence Spotfire är en avancerad mjukvara för analys och finns med i Leaders Quadrant av Magic Quadrant 2014. Den tillåter dig att visualisera och interagera med data på banbrytande sätt. Spotfire ger dig fritt val kring hur du utforskar, jämför och visar din data för att få tydlig och användbar omvärldsbevakning.

Vad gör våra kunder med TIBCO Spotfire?

TIBCO Spotfire kan hantera all affärsdata, inklusive tolkning av Big Data för storföretag. När vi hjälper våra kunder med deras affärslösningar, vill vi se till att de kan se den riktade användningen och har möjlighet att hålla sig informerade för positiva beslut för att vidareutveckla sina system. Våra affärslösningar med TIBCO Nimbus samlar in mycket data. TIBCO Spotfire Nimbus Analytics kan utforska informationen och ge den mer meningsfullt uttryck i visuellt imponerande rapporter.

Intresserad? Varför inte registrera dig för ett GRATIS webbmöte?