Vad är Business Social Networking?

Det är ett faktum att användningen (eller överanvändning) av sociala medier är en del av det moderna livet. Att få fram rätt information till rätt personer är det stora problemet vi står inför i en tid präglad av informationsöverflöd. På senare tid har företag börjat använda sociala medier på jobbet för att hålla folk anslutna och i slingan, för att öka produktiviteten .

Vad är TIBCO tibbr?

tibbr business social networking
tibbr är en social webbplats som du kan installera hos ditt företag, med många förbättringar på den traditionella Social-formeln. tibbr utmärker sig genom sin sortering som gör det möjligt att endast återge rätt information till rätt personer och avdelningar, som ändå samtidigt har tillgång till den samlade kunskapen och experterna från hela företaget på sina fingertoppar!

Vad gör TIBCO tibbr?

De flesta sociala webbplatser är bra på att samla in data, medan endast ett fåtal fungerar när det gäller att sortera informationen. tibbr erbjuder anpassningsbarhet: ämnen och feeds som låter användarna och avdelningarna bestämma informationsflödet. Innehållet som laddas upp på webbplatsen är också helt sökbart, med en Google-liknande funktion för ditt nätverk. Med lite arbete kan du även använda tibbr för att lägga till sociala funktioner som ger mervärde till din dokumenthantering, med mera. Användare och avdelningar får också en profil där de kan dela sin kontaktinformation men också visa upp sin verksamhet, sina resultat och sin personlighet – vilket ger ansikten till företaget .
 

Resurser

Läs mer om mjukvaran:

tibbr datasheet: Enterprise social redefined (PDF)
tibbr brochure: The social network for work (PDF)
 

Intresserad? Varför inte registrera dig för ett GRATIS webbmöte?


Visst, varför inte?!

Visit tibbr