Konsulttjänster

Solution Management erbjuder konsulttjänster främst avseende genomförandet av våra mjukvarulösningar.

  

Affärskonsultering

Business Consulting
Projektledning
Strategijustering
Workshops
Att bygga Business case
Träning
E-Learning

  

Våra mjukvarutjänster

TIBCO Nimbus
M-Files
TIBCO Spotfire
TIBCO tibbr

Business Process Management

Full implementering
Introducera Process Notation
Processdokumentation
Acceleratorer
Best Practices
Activity Based Costing
LEAN och Six Sigma
Governance , Risk och Compliance
Kvalitetsstyrning

Dokumenthantering

Full Implementation
Define Metadata
Define Objects
Define Workflows
Setup structure
Integrate with CRM, ERP etc.

Analyser och rapportering

Analysera användning av programvarupaket
Fånga data från programvarupaket
Definiera behovet av information
Setup struktur
Leverera lättförståelig grafisk analys
Business Social Networking

Sociala medier för företag

Definiera grupper och ämnen
Definiera strukturen
Setup integration med andra lösningar

 

Utökat stöd

Efter lansering:

Snabb tillgång till specialistkunskaper
Överenskommen SLA
Teknisk konsult

Planering

Installation av programvara
Uppgraderingar
Integrering och API
Skriptprogrammering