Processfokus – är det något för oss?

Var ute hos en kund som har fokuserat mycket på att dokumentera sina arbetsbeskrivningar i MS Word och PDF. De vill nu gå vidare och arbeta mera processfokuserat och inte bara ha dokument som ligger i ett dokumentbibliotek. Vad är då fördelarna med att visualisera sina processer grafiskt jämfört med att ha de på skrift? De är flera men innan vi tittar på fördelarna måste vi bestämma vad de grafiska aktiviteterna ska ha för krav på sig:

– Varje aktivitet ska vara något man gör i aktiv form
– Varje aktivitet ska ha en ansvarig roll/resurs
– Varje aktivitet ska ha en input som är anledningen till aktiviteten sätts igång
– Varje aktivitet ska ha en output som är resultatet av aktiviteten, och inte bara en reflektion av själva aktiviteten (jämför Aktivitet: Sälj produkt; Output: Produkt såld – istället Output: Pengar till företaget)

När detta är på plats på det får man flera fördelar:

– Visualiserar när det är oklart när aktiviteten är klar
– Visualiserar när feedback loops inte stämmer, t ex: gå till steg 5 om xxx inte är gjort
– Man kan lätt se om man har flera dokument som beskriver samma saker
– Man tydliggör om har olika roller som gör samma saker i företaget
– Man kommer antagligen reducera antalet dokument då man visualiserat ovanstående

Detta kräver givetvis hårt arbete men motsatsen där antalet dokument växer varje dag, det blir svårare och svårare att hitta information är heller inte den lätta vägen.

Lycka till att hitta din väg!