Introducing TIBCO Nimbus Maps

The new TIBCO Nimbus Maps is a light, cloud-based edition of TIBCO Nimbus. It is designed to quickly let you draw processes and share them with your team – all in the browser.TIBCO Nimbus Maps very modern and easy-to-use interface also serves as a preview of things to come in near future for TIBCO Nimbus Enterprise Edition. Many features necessary for a

Read More

De 5 typiska felen vid inköp och implementering av ett lätthanterligt dokumenthanteringssystem

Vilka är de typiska felen som man som inköpare och kravställare gör vid inköp av ett dokumenthanteringssystem? Dessa är mina förslag på de stora felen som de flesta fastnar på. 1. Man har inte fokuserat tillräckligt på slutanvändarna i sin kravspecifikation. Typiskt har kvalitetsavdelning, IT-avdelningen och kanske till och med några andra som vill ha

Read More