M-Files 2018 release candidate is out!

Today, there is a release candidate of M-Files 2018 which you can try. The most anticipated feature with this upgrade is probably the Intelligent Metadata Layer, a solution of M-Files with a clever and unique way of connecting all your company data, using artificial intelligence to categorize the data and making it all just as easily searchable as documents stored in M-Files.

The new M-Files 2018 is the world’s first solution that can unify and manage information in other systems without migration. Read the press release here! Being an industry first to release such a method, among other things, makes the software the leading innovator of Gartner’s Magic Quadrant for Content Services (get your own copy of the report for free, here!)

Free trial available!

Contact us to get a free demo, with us as your guide.
 | +45 2141 6100

Or visit or page to learn more about M-Files.

 

Posted in English, M-Files | Comments Off on M-Files 2018 release candidate is out!

Gratis Trial af M-Files Dokumenthåndteringsløsning

Posted in Blog entries | Comments Off on Gratis Trial af M-Files Dokumenthåndteringsløsning

Nimbus 10.1 released!

TIBCO Nimbus 10.1 has been released (view release notes) and on the whole, we feel it is a much more stable build than the initial version 10 release. Nimbus 10 was a major release introducing a fully new web interface complete with web-based process mapping tools, and now a several bugs and other early issues have been fixed. Among the new web features in Nimbus 10.1, we are excited about (quote from TICBO’s blog):

Manage compliance and internal frameworks in the browser

Statement sets are used to capture industry standards, compliance frameworks, or internal control and risk registers that can all be defined in a hierarchical list. Combined with data tables, the metadata and information behind each of these statements or clauses can be extended and tailored to provide a central repository of all compliance information. These can be attached and linked through to processes in order to demonstrate regulatory compliance.

And (quote from TICBO’s blog):

Managed structured forms and tables in the browser

Where structured data capture forms or fields are required to be attached to process activities, data tables provide a way of defining a template of fields where records can be added to processes. This capability has been revamped for the browser interface to provide a way of managing these tables in a much better user experience.

These features mean that your can now perform some of the most impressive Nimbus functions (compliance and audit management, together with the customization of the datafields) in the Web Client, with a more user-friendly interface which will hopefully make the features more widely known and used among Nimbus customers.

Download TIBCO Nimbus 10.1 release notes

Read our blog post about compliance management in Nimbus!

Posted in Blog entries, English, TIBCO Nimbus | Tagged , , , , | Comments Off on Nimbus 10.1 released!

Vilket är det bästa: Dokumenthanteringssystem vs. Cloud storage?

Bästa dokumenthanteringssystem

Dokumenthantering har på senare tid kommit att innebära allt fler funktioner för att lösa moderna företags utmaningar. Utvecklarna av de bästa dokumenthanteringssystemen jobbar hårt för att möta dessa krav och på grund av detta finns det nu en påtaglig skillnad på Document Management Systems och Document Storage Services. Ibland används uttrycket dokumenthantering för bägge, men det ingår betydligt mer funktionalitet i ett dokumenthanteringssystem. Vad är då skillnaden på ett fullfjädrat dokumenthanteringssystem och “Cloud storage”?

Jag försöker här beskriva de funktioner som skiljer de bästa dokumenthanteringssystem (som strävar åt att förenkla och automatisera varje möjlig funktion för datahantering) från de bästa dokumentlagren (som lagrar och låter dig dela dina filer, med lite olika extrafunktioner beroende på tjänsten). De är nämligen helt olika djur. När vi gått igenom dessa skillnader kan du ta ställning till vilket sorts system ditt företag behöver!

Dokumentlager eller “Cloud storage” är oftast tjänster som låter dig lagra dokument till ett valv i molnet. Ofta lagras information i mappstrukturer och det går ofta att komma åt dem via webben och appar i mobilen. Några av dessa tjänster går att integrera med Microsoft Office, exempelvis Microsofts OneDrive.

Dokumenthanteringssystem ska, förutom att snabbt och på ett intuitivt sätt låta medarbetare hitta och spara sina data (oavsett om de är i molnet eller på en server som ägs av företaget), även kunna tackla automatiseringen av processer för datahantering inom företaget. Du finner en seriös sammanställning av de bästa dokumenthanteringssystemen här, hos TopTenReviews.

#1 i Dokumenthantering
I över 3 år i rad har detta system vunnit
TopTenReviews Gold Award
Prova Gratis!

 

Cloud storage/Dokumentlager

OBS: Nu pratar vi om företagets gemensamma dokumentlagring. I denna post diskuterar jag inte de många fördelarna med “Cloud storage”-tjänster för privatpersoner och mindre grupper.

Cloud Storage eller dokumentlagring med samarbetsfunktioner finns det ett flertal webbtjänster för, exempelvis Google Drive, Dropbox, med flera. Men om man ska vara krass finns redan ett av de bästa och säkraste dokumentlagren inbyggt i Windows. Jag pratar om nätverksmappar, delade på logiska sätt ut till företagets olika avdelningar och roller.

Med en bra plan för upplägg och administration fungerar Work Folders i Microsoft Server 2012 R2 minst lika bra. Här finns en engelsk bloggpost för hur man kan komma igång: Work Folders i Microsoft Server 2012 R2 låter dig skapa din egen Dropbox. Apparna som omnämns för mobil tillgång har släppts sedan bloggposten skrevs.

Flertalet mellanstora och större firmor använder redan nätverksmappar, men när det talas om “dokumenthantering” är det oftast i frågan om att byta upp sig från mapparna eller liknande dokumentlager. Första frågan man bör ställa sig är då: Ska vi sikta på ett modernt dokumenthanteringssystem, eller räcker det med ett “bättre” dokumentlager? Vad som styr detta är inte nödvändigtvis storleken på företaget eller deras datamängd, utan snarare processerna för deras data. Om det finns behov för automatisering av ett antal steg i dokumenthanteringen, sker det enklast genom implementeringen av ett dokumenthanteringssystem. Här ingår automatisering av versionshantering, meddelanden och dylikt, också.

Dokumenthanteringssystem

Dokumenthanteringssystem, som namnet antyder, ger dig även möjligheten att “hantera” dokument på andra sätt inom systemet innan du går in och redigerar i exempelvis Word. Framförallt handlar det om att införa automatik i kategorisering, versionsstyrning och hantering av olika filer och dokumenttyper, så att mindre tid går åt till att hitta rätt mappar att spara i, skicka mail till medarbetare om ändringar eller leta upp rätt version av dokument.

Automatisering med arbetsflöden

En stor skillnad mellan dokumentlagring och elektronisk dokumenthantering är Arbetsflöden där medarbetare kan samarbeta och föra en process vidare steg för steg, och därmed aktivera automatiska händelser mellan stegen. Ett kontrakt kan skapas från en mall och styras stegvis från första utkast; till godkänt utskick; fram till underskriven kopia. Dokumentets målgrupp (användargrupper inom och utom företaget), format (ändrad från .docx till .PDF), kategori, ansvarig person osv. kan komma att automatiskt ändras mellan stegen.

När ett särskilt steg i en process uppnås kan den som behöver utföra nästa steg kontaktas och briefas på sina uppgifter, automatiskt. När det underskrivna kontrakten snart löper ut, kan den ansvariga personen få en påminnelse via e-post om detta. Med hjälp av arbetsflöden gör de bästa dokumenthanteringssystemen det möjligt att inte bara söka efter rätt filer: filerna kan söka upp rätt användare, i rättan tid! Arbetsflöden gör att all dokumenthantering kan ske så automatiskt som möjligt, vilket innebär färre steg för medarbetarna att utföra.

Lagring av data

Ett bra dokumenthanteringssystem ser till att det är enkelt att lagra sina filer och nästan omöjligt att göra fel (exempelvis spara dubbletter, på fel plats eller fel version), oftast genom en kombination av god kategorisering och automatisk versionsstyrning. Förutom detta har moderna dokumenthanteringssystem ofta en struktur utan mappar, där alla data kategoriseras med hjälp av metadata, vilket gör det svårt att spara filer “på fel plats”.

De bästa dokumenthanteringssystemen ser även till att förebygga att användare sparar lokala kopior (en handling som förstör versionshanteringen och tilliten till systemet), genom att vara väldigt enkla att använda. Logiken är enkel: om det är lika enkelt eller enklare att använda lösningen som att spara ner filer på sin egna hårddisk, kommer användarna att utnyttja systemet. Om inte kan det lätt bli en kamp!

Det kan även röra sig om skannade eller fotograferade, ickedigitala filer (fysiska dokument) som ska föras in på rätt sätt för att inte agera annorlunda än de heldigitala filerna (skapade från början i en dator). De ska då vara lika sökbara och ingen viktig information eller metadata får gå förlorad. Då krävs det att man har kontroll över hur systemet ska tolka den information som avläses från dokumenten. Det är i synnerhet viktigt att kontrakt och dylikt lagras korrekt.

Andra skillnader mellan lagring och dokumenthantering

 • Hitta och spara filer: De bästa dokumenthanteringssystemen låter administratören bygga upp datastrukturen från grunden, dvs. vilka objekt, klasser och dokumenttyper som ska kunna lagras i dokumenthanteringssystemet. Detta gör att dokumenten som sparas, skannas in eller lagras från e-post blir kategoriserade på ett sätt som stämmer överens med företagets arbetsgång. För att förenkla letandet bör det finnas flera metadata, så att man kan hitta dokumenten i de olika sammanhang medarbetarna söker efter dem i.
 • Integration: Dokumenthanteringssystem bör vara kopplade till övriga program som medarbetarna använder dagligen, exempelvis Microsoft Office-produkter och numera även deras webbtjänster (Word, Excel, Outlook, etc.), så det går att spara direkt från skrivande stund. Det bör även gå att spara ny data till systemet direkt från medarbetarnas e-post, med möjlighet för flera typer av automatiska kategoriseringar.
 • Mobil åtkomst: Mobil dokumenthantering är något som förutsätts enligt dagens standard, om inte fullständigt likvärdig bör den vara nära på datoråtkomsten, oavsett plattform.
 • Mallar med automatik: När du skapar ett dokument för en kund från en mall, bör den per automatik kunna läsa in metadata om kunden eller projektet som dokumentet hör till, så att du slipper fylla i detta själv.
 • Webbåtkomst: Även om en klient medföljer, bör medarbetarna kunna ta del av dokumenthanteringssystemets funktioner i sin webbläsare.
 • Kontroll över behörigheter och skräddarsydd upplevelse: Det bör finnas ett smart sätt att styra vem som ser vad, och i vilket sammanhang. Även om det kanske inte alltid finns någon förhöjd säkerhetsrisk med att alla medarbetar ser merparten av filerna, kan det lätt vara förvirrande att se all data. I dag, när de ledande dokumenthanteringssystemen alla har extremt snabb teknologi (läs mer om de snabbaste dokumenthanteringssystemen här) är det viktigt att medarbetarna först och främst ser vad just de behöver, i tillfället de behöver det. Därför måste man, baserat på användargrupper (olika roller eller avdelningar) och användarnamn, kunna styra vilka data som visas för vem och på vilket sätt.

Om du efter denna post kan säga: “Vi behöver nog ingen automatik. Vi behöver bara kunna lagra våra filer sedan sköter vi resten själva: inklusive att rätt version alltid kommer fram och att ingen sparar ner filer på sin egna hårddisk” så är Dokumentlager rätt för er. Då föreslår jag att ni tar med Microsoft Server 2012 Work Folders när ni undersöker alternativen.

Om ni har minsta intresse för att lära er mer om dokumenthantering för ert företag, varför inte börja med att ta en titt på systemet som valts av TopTenReviews som bästa dokumenthanteringssystem, 3 år i rad? Läs mer om M-Files dokumenthantering på vår hemsida.

Redo att prova?
Prova ett kraftfullt dokumenthanteringssystem
gratis i 30 dagar, helt utan förpliktelser!
Prova nu!
Posted in Blog entries, M-Files, Svenska | Tagged , , , , , , | Comments Off on Vilket är det bästa: Dokumenthanteringssystem vs. Cloud storage?

12 vigtige kriterier for valg af nyt dokumenthåndteringssystem

Ved valg af dokumenthåndteringssystem skal man sikre sig:

 • At producenten er stærk, stabil og nytænkende, så man sikrer den fortsatte udvikling
 • At implementeringspartneren har en dyb erfaring med løsningen, og evner at oversætte jeres forretningsmæssige behov til konkret og effektiv opsætning af dokumenthåndteringssystemet.
 • At dokumenthåndteringssystemet har en grundlæggende struktur, der er nem at opbygge og vedligeholde og nem at forstå
 • At det er troværdigt, så brugerne umiddelbart har tillid til systemet
 • At dokumenthåndteringssystemet er nemt at bruge på alle platforme
 • At den tekniske platform er åben og kan tale sammen med andre systemer
 • At det integrerer vel med Office og andre IT systemer
 • At medarbejderne kan samarbejde om dokumenter og andre oplysninger
 • At det har alle relevante funktioner
 • At det er sikkert, så uvedkommende ikke kan se, ændre eller forvanske data, tilsigtet eller utilsigtet
 • At der på forhånd eksistererbrugbare og gennemtestede vertikale løsninger, der enten umiddelbart kan anvendes eller kan være grundlag for egne løsninger
 • At dokumenthåndteringssystemets økonomi samlet set (licenser, implementering og hardware) er attraktivt

#1 i Dokumenthåndtering
Få en gratis trial

Download Trial
Web demo

Posted in Blog entries, Dansk, M-Files | Comments Off on 12 vigtige kriterier for valg af nyt dokumenthåndteringssystem

M-Files anbefales af Gartner Group

M-Files er vurderet som en af de bedste dokumenthåndteringsløsninger i 2016 af Gartner Group.

gartner-report

Få gratis adgang til Gartner Groups rapport om Dokumenthåndteringsystemer via M-Files.

Det er ikke kun os der synes, at M-Files er det bedste dokumenthåndteringssystem. Gartner Group, Forrester og TopTenReviews peger på det samme.

Download Trial
 Web demo

Hvorfor er det vigtigt for dig?

Når du skal vælge en ny IT-løsning til dokumenthåndtering, er det vigtigt:

 • At producenten er stærk, stabil og nytænkende, så man sikrer den fortsatte udvikling
 • At implementeringspartneren har en dyb erfaring med løsningen, og evner at oversætte jeres forretningsmæssige behov til konkret og effektiv opsætning af dokumenthåndteringssystemet.
 • At dokumenthåndteringssystemet har en grundlæggende struktur, der er nem at opbygge og vedligeholde og nem at forstå
 • At det er troværdigt, så brugerne umiddelbart har tillid til systemet
 • At dokumenthåndteringssystemet er nemt at bruge på alle platforme
 • At den tekniske platform er åben og kan tale sammen med andre systemer
 • At det integrerer vel med Office og andre IT systemer
 • At medarbejderne kan samarbejde om dokumenter og andre oplysninger
 • At det har alle relevante funktioner
 • At det er sikkert, så uvedkommende ikke kan se, ændre eller forvanske data, tilsigtet eller utilsigtet
 • At der på forhånd eksistererbrugbare og gennemtestede vertikale løsninger, der enten umiddelbart kan anvendes eller kan være grundlag for egne løsninger
 • At dokumenthåndteringssystemets økonomi samlet set (licenser, implementering og hardware) er attraktivt

Alle sådanne forhold kigger analysefirmaerne på og foretager en global vurdering. Gartner kalder for eksempel området for Enterprise Content Management og vurderer de udvalgte løsninger på følgende områder:

 • Document Management (20%
 • Web Content Management (10%)
 • Records Management (10%)
 • Image Processing applications (15%)
 • Social Content (15%)
 • Content workflow (15%)
 • Extended Components (15%)

Dokumenthåndteringssystemet M-Files er udvalgt til at blive rated i Gartner’s Magic Quadrant og ligger i gruppen Niche Players, på vej mod Leaders. Det der er vigtigt fra et nordisk synspunkt er at kun ganske få af de typiske lokale leverandører er fundet tilstrækkeligt tunge til at blive nævnt i Magic Quadrant. Men det er M-Files, og det er derfor et godt valg.

M-Files styrker, ifølge Gartner Group

For M-Files nævner Gartner følgende styrker:

 • Alle M-Files løsninger er til stede som on-premise løsning, i Cloud og Hybrid således at man har frit valg og kan skifte undervejs
 • At M-Files interface minder om Windows Explorer så det hurtigt accepteres af brugerne
 • M-Files anvender en virkelig skalerbar metadata arkitektur, som giver en virkelig fleksibel anvendelse af metadata.
 • Dynamiske Views, så man hurtigt og nemt fan finde information. Find-Files-Faster.

For at kunne medtages i Magic Quadrant kræves det:

 • At leverandøren har tilstrækkelig omsætning, geografisk dækning, funktionelle kvaliteter.
 • At de kan levere (salg, support, implementering, økonomiske muskler)
 • At kundetilfredsheden er høj på produkt, implementering, support, drift.
 • At leverandøren forstår hvor markedet er på vej hen

Alt dette kan M-Files opfylde, sammen med de globale implementeringspartnere, som Solution Management i København er en af.

Download Trial
 Web demo

Gå til M-Files og få mer information

 

Posted in Blog entries, Dansk, M-Files | Tagged , , | Comments Off on M-Files anbefales af Gartner Group

M-Files now ISO 9001:2015 certified

m-files-linkedin
M-Files just received the certificate for ISO 9001:2015. One reason the software developer felt that it was extra important to keep up with the new standard is that many of M-Files’ customers rely on their award winning software for their own ISO compliance.

Showing that we’re current with the new ISO 9001:2015 standard and committed to continuous improvement is important since many of our customers rely on M-Files for their own ISO certification processes
– Jim Geary, executive chairman of M-Files Corporation

After instituting strict processes for ensuring quality, M-Files was independently audited and found worthy of the coveted ISO 9001:2015 certificate, showing the company’s commitment to delivering the highest value to its customers and partners.

M-Files Enteprise Information Management is one of the leading softwares for easily managing your company data.

Download Trial
 Web demo

Source

Posted in English, M-Files | Comments Off on M-Files now ISO 9001:2015 certified

Prova en enkel lösning för Dokumenthantering

Vill du veta precis hur enkelt Dokumenthantering kan bli? Få en 30 dagars testperiod av M-Files – med oss som din guide!

enkel dokumenthantering

Download Trial

Lär dig hur man hanterar dokument och information snabbare och enklare med M-Files. Om du gillar lösningen du bygger, behåll den i den fulla versionen!

 • Alla funktioner
  Du kan testa alla funktioner som kommer med fullversionen, din enda begränsning är att du får 30 dagar på dig att prova. Ladda ner M-Files, bygg ditt valv och fyll det med information som är lätt att söka och hantera.

 • Inbyggd hjälp och guider online
  Kom igång snabbt med att försöka lösa dina utmaningar inom informations- och dokumenthantering, med hjälp av ett guide-arkiv och videor.

 • Exempel på lösningar
  Med din Trial får du ett förbyggt exempelvalv som simulerar en riktig dokumenthanteringslösning på ett mellanstort företag. Du hittar i detta valv inspiration och exempel på hur du kan upprätta strukturer för olika dokument, användare, processer (workflows) och annan information. Exemplet låter dig även prova hur enkelt det är att hitta information i en "färdig" M-Files lösning.

 • Bygg din egna lösning
  Under testperioden kan du bygga din egen lösning för dokumenthantering. Du bygger ett valv med en struktur för att lagra och visa upp information på ett sätt som tillgodoser dina unika behov och utmaningar. Gillar du resultatet? Behåll det när du byter upp dig till den fulla licensen! Låt oss guida dig till bättre dokumenthantering!

 • Hjälp från en erfaren implementeringspartner
  Behöver du bygghjälp under testperioden? Låt oss hjälpa dig få det mesta ur M-Files med vår kunskap och erfarenhet av att implementera M-Files-lösningar hos Nordiska företag. Tveka inte att kontaka oss när som helst under din testperiod för råd och hjälp!

Download Trial

Hela M-Files-upplevelsen

Vi anser att några av de viktigaste kraven på ett dokumenthanteringssystem är:

En god struktur, som är enkel att förstå och gör det lätt att bygga upp och vidareutveckla. För detta är styrd metadata rätt väg att gå! Dokument och annan information lagras i valv utan mappar och sköts helt av metadata. Metadatan kontrollerar du enkelt i ett hjälpsamt gränssnitt. Med M-Files kan du skapa strukturer för dokument och styra hur de visas så att det passar just er situation. Ni kan även ta inspiration från exempelvalvet som kommer med nedladdningen.

Snabbt och enkelt att använda. Bra system ska kräva så lite träning, anpassning och tålamod från användarna som möjligt, och hjälpa dem hitta informaitonen de behöver på nolltid – varje gång! Dina IT-användare förväntar sig mycket av sina hjälpmedel. Ett dokumenthanteringssystem är kritiskt för deras arbetsdag och får inte många chanser att imponera. Stunden de känner att ett alternativ är snäppet snabbare och/eller enklare än lösningen, kommer frästas att använda det istället (exempelvis lokala mappar, e-mail etc. utan styrning.)

Gränssnittet måste vare väldigt användarvänligt och teknologin bakom måste leverera rätt information, blixtsnabbt – varenda gång. Detta är två av M-Files största styrkor, vilket du får se så fort du startar din provperiod!

Teknologi som är öppen och klarar av att enkelt integrera med andra system. Teknologin bör även bygga på standardkomponenter och kodspråk, så att det inte krävs för mycket specialkunskap för att driva och utveckla lösningen.

En fullfjädrad Testversion som snabbt visar vad lösningen går för. Du bör redan efter de första få dagarna av testande och byggande se om du tycker om mjukvaran. M-Files testperiod låter dig börja tackla era verkliga utmaningar i Dokumenthantering och Informationsstyrning. De framsteg du gör i testen är direkt kompatibla med fulla versionen och du kan fortsätta där med det du är nöjd med. Givetvis hjälper vi gärna till under testbyggandet!

M-Files levererar på alla dessa krav, inklusive en bra Trial! Klicka nedan för att gå vidare till din 30 dagars testperiod – och lär dig det enkla sättet att styr dokument och information.

Download Trial
Web demo

Besök M-Files för mer information

Posted in Blog entries, M-Files, Svenska | Tagged , , | Comments Off on Prova en enkel lösning för Dokumenthantering

Try M-Files: An Easy Document Management System

Want to learn just how easy Document Management can be? Get a 30 day trial of M-Files Enterprise Information Management – with us as your guide!

800x480-mfilesdok

Download Trial

Quickly learn how to manage your documents and information easier and faster with the Free M-Files Trial. Like what you build in the trial? Keep it when you switch to the full license! The trial comes complete with these features:

 • Fully featured M-Files demo
  All M-Files features unlocked in the demo, your only limit is the 30 day expiration.
 • Built in and Online guides
  Get started quickly and use the full power of M-Files to try solving real challenges you face in Information and Document Management.
 • Extensive Sample Vault
  A simulated solution of a model company to give you some examples and inspiration for building your own structure, with a sample structure, multiple users, documents and other information. Learn some of what is possible with M-Files and see for yourself how easy and fast it is to search and browse a solution.
 • Build your own solution
  The M-Files Trial allows you to build your own Document Management Solution vault to test out for your specific needs and challenges. Happy with your own work in the trial? Keep your progress when you get the full license! Let us be your guide to easier Document Management.
 • Help from an experienced implementation partner
  Need help with building a solution in the M-Files Trial? Let us use our knowledge and experience of implementing M-Files enterprise solutions to help you get the most out of the Trial. Don't hesitate to Contact us at any stage of your M-Files Trial!

Download Trial

The M-Files Trial delivers the full experience

We believe some of the most important requirements of a Document Management System are:

A good structure, that is easily understood and makes building and updating the solution easy. For this, storing it all in a database with managed metadata is the way to go. Documents and other information is stored in a vault, managed by metadata which you govern through an easy user interface. With M-Files you can create a structure that suits your needs and be inspired by the setup of the Sample Vault.

Fast and Easy to use. The system must require as little learning, adapting and patience from its users as possible and help users find and store the information they need on demand – every time. Your IT users expect excellence from your critical business systems. A Document Management System is vital to the users' performance and overall workday – and will not be given many chances. The moment the users feel an alternative is slightly easier and/or faster than the DMS, they will be tempted to use that instead (local storage, e-mail, etc.)

The UI must provide an extremely easy user-experience and the technology behind it must locate and deliver the correct data quickly – every single time. M-Files is strong in both these areas, as you will see when you start your Trial.

Technology that is open and capable of easy integration with other systems, using mainly standard components and coding languages, without requiring too much specialized knowledge to maintain.

A fully-featured Trial that quickly shows you what it is about. You should be able to tell if your like it or not on your own, in the first few days of testing and building. The trial should allow you to start tackling some of your current challenges, letting you know if you can use it for your specific needs. As previously mentioned, the M-Files trial lets you try your hand at your own challenges and carry on with the progress you like on the full license!

M-Files delivers on all these requirements, including a Great Trial! Click the link below to start your 30 day M-Files Trial – and learn the easy way to manage information.

Download Trial
Web demo

Visit M-Files for more information

Posted in Blog entries, English, M-Files | Tagged , , | Comments Off on Try M-Files: An Easy Document Management System

Introducing TIBCO Nimbus Maps

The new TIBCO Nimbus Maps is a light, cloud-based edition of TIBCO Nimbus. It is designed to quickly let you draw processes and share them with your team – all in the browser.

TIBCO Nimbus Maps very modern and easy-to-use interface also serves as a preview of things to come in near future for TIBCO Nimbus Enterprise Edition. Many features necessary for a full enterprise solution have been stripped, making Nimbus Maps a lighter version suitable for small teams who need to work with processes. For a streamlined experience, Maps retains only the core functions needed to quickly draw and share process maps in UPN (Universal Process Notation).

nimbus-maps-upn

"Process for people": UPN means easily understood process maps that immediately explain the "when, what, why and who" for company activities, with document attachments and drilldowns to deeper levels explaining the "how"

Drawing processes in TIBCO Nimbus Maps is similar to using the Web mapping tools in TIBCO Nimbus Enterprise edition, which allows users to draw processes in their browser. In Nimbus maps, the tools have been further devloped for an easier user interface and helpful features such as a quickstart guide for first time users.

nimbus-maps-drawing

Also featured are guides for moving objects, making it easier to draw diagrams with perfectly aligned boxes. Maps' user-friendly, web based UI offers a glimpse into the near future for TIBCO Nimbus Enterprise; which will continue to be the main, full-featured TIBCO Nimbus product.

nimbus-maps-guides

The guides makes mapping much easier and similar to design apps like Adobe Illustrator.


TIBCO Nimbus Maps Features

Nimbus Maps is a Light process mapping tool for minimal BPM/Process visualization needs, as opposed to Enterprise Edition which (as the name suggests) targets enterprises with full BPM and compliance needs. With such different purposes, it's not strange that Enterprise has many features that Maps lacks.

Nimbus Maps features a Process Repository for the maps, and a Document Repository for uploading and managing attachments for the process maps. They both function more or less exactly like in Nimbus Enterprise, including the Draft/Master promotion functionality. Resources (the responsible entities for activities) and Users can also be fully managed, like in Nimbus Enterprise. Unlike Nimbus Enterprise, it is not possible to import data from other systems or a AD.

Other features missing from this lighter edition of Nimbus is Reporting (Nimbus collects data and can export reports on pretty much everything within the system, from map usage to which documents are attached where), Storyboards (easy, instructional "recordings" of specific process steps, for example "everything X does in process Y") and all the Compliance features from Enterprise. Another distinct difference is that Nimbus Maps is only available as a cloud-based solution, hosted by TIBCO on their servers.

While all the missing Enterprise Edition features are "must haves" for a full-fledged QMS on an enterprise level (AD integration, reporting and compliance actions, in particular), it allows Nimbus Maps to offer a streamlined experience for its targeted users: People who just need to map some processes, attach some documents, share it and collaborate within a group or organization.

The TIBCO Nimbus future looks very promising and exciting, both for Maps and Enterprise Edition! TIBCO's own story can be found here.

Posted in Blog entries | Comments Off on Introducing TIBCO Nimbus Maps